Tietosuojaseloste

EU:n tietosuojauudistuksen mukainen asiakastietorekisteriseloste

Salir Ateljee Oy (Y-tunnus 3185395-4)

https://www.aaniateljee.fi

Rekisteriselosteessa käsiteltävät kohdat:

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
2. Rekisteröidyt eli asiakkaat
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
4. Käsiteltävät henkilötiedot
5. Säännönmukaiset tietolähteet
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
7. Henkilötietojen vastaanottajat
8. Henkilötietojen vastaanottajat Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella
9. Henkilötietojen säilytysaika
10. Jäsenen oikeudet
11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
12. Yhteydenotot
13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Salir Ateljee Oy / Ääniateljee

Postiosoite: Peltokierrontie 6 A, 04330 Lahela
Sähköposti: salla.valkeapaa@gmail.com
Yhteyshenkilö: Salla Valkeapää 044 5382 286

2. Rekisteröidyt eli asiakkaat

Jokainen rekisterinpitäjän mitä tahansa palveluita ostanut/ilmaistuotteita tilannut/palveluista sähköisesti kysynyt on asiakas.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä kerää henkilötietoja asiakkailta palveluiden, laskutuksen, markkinoinnin, ajanvarauksen sekä tiedottamisen vuoksi.

Oppilaina olevista asiakkaista pidetään opetuspäiväkirjaa, joka säilytetään lukitussa kaapissa. Päiväkirjan tarkoitus on pitää yllä tietoja asiakkaan kehityksestä lauluopinnoissa. Merkintöjä säilytetään opetussuhteen päättyessä 12 kk, jonka jälkeen ne hävitetään.

Asiakkaalla on oikeus kieltää päiväkirjan pitäminen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilötietoja kerätään asiakkailta sen mukaan, tilaavatko he palveluita vai tilaavatko he ilmaistuotteita/tiedustelevat palveluista.

Palveluntilaajilta kysytään seuraavat tiedot laskutusta ja mahdollista toisen yrityksen hoitamaa perintää varten Holvi-verkkokaupan, Kotisivukoneen perustietolomakkeen, ilmoittautumislomakkeen tai Slotti-ajanvarausjärjestelmän kautta:

1. Etu- ja sukunimi

2. Postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

3. Sähköpostiosoite

4. Puhelinnumero

Ilmaistuotteiden/verkkokurssien tilaajilta tai palveluista tiedustelevilta kerätään seuraavat tiedot automaattisesti heidän ottaessa yhteyttä sähköpostitse /yhteydenottolomakkeella/ puhelimella/tilatessaan tai rekisteröityessään Zenler-palvelun kautta:

1. Etu- ja sukunimi

2. Sähköpostiosoite

3. Puhelinnumero (ei kaikissa tapauksissa)

Asiakkaiden puhelinnumerot ovat myös rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjän alaisuudessa toimivan (sopimusyrittäjä-laulunopettajat) puhelimella, joka on suojattu kuusinumeroisella pin-koodilla ja/tai rekisterinpitäjän/sopimusyrittäjän sormenjäljellä.

Opetuspäiväkirjaan ja -kalenteriin merkitään ainoastaan asiakkaan etunimi sekä päivämäärät, jolloin hän on käynyt tunneilla. Asiakas allekirjoittaa päivämäärät kalenteriin tunnilla läsnäolon todisteeksi.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa käyttämälleen Holvi-palvelulle (laskutus) laskutettavan asiakkaan nimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteen.

Asiakas antaa Holvi-verkkokauppaan itse omat tietonsa, mikäli haluaa ostaa palvelut sieltä.

Yhteydenottolomakkeella tiedustelevat, ilmaistuotteita tilaavat ja palveluita ostavat asiakkaat liitetään automaattisesti sähköpostilistalle, jonka mukana asiakas saa erityisiä kampanjatarjouksia sekä uutisia ja vinkkejä suoraan sähköpostiinsa. Sähköpostilistalta pääsee pois automaattisesti klikkaamalla viestin lopussa olevaa linkkiä (Zenler-palvelu).

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin talletettavat tiedot saadaan ainoastaan asiakkaalta itseltään. 

Tällä hetkellä sivusto ei kerää evästeitä.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Google, Kotisivukone, Holvi, Zenler sekä nettiajanvarauspalvelu (Slotti) noudattavat omalta osaltaan tietosuoja-asetusta. Jos palveluntarjoaja/rekisterinpitäjä joutuu turvautumaan perintätoimistoon, vastaa kyseinen perintätoimisto omasta tietoturvastaan. Asiakkaan laskun mennessä perintään rekisterinpitäjä ilmoittaa perintätoimistolle asiakkaan etu- ja sukunimen, postiosoitteen, postinumeron ja postitoimipaikan.

Digitaalisesti kerätyt henkilötiedot (kotisivukoneen lomakkeet) on kerätty Googlen gmail-palveluun salasanan (väh. 8 merkkiä, väh. kolmea erilaista merkkityyppiä) taakse. Sähköpostit ja puhelinnumerot löytyvät gmail-palvelun yhteystietolistalta.

Postiosoitetiedot löytyvät ainoastaan gmail-sähköpostista salasanan (väh. 8 merkkiä, väh. kolmea erilaista merkkityyppiä), Kotisivukoneen lomakkeelta, Holvi-laskutuspalvelusta, Zenler-palvelun postilistalta (ainoastaan nimi ja sähköpostiosoite) sekä nettiajanvarauspalvelusta (Slotti), mikäli asiakas on itse varannut sen kautta palveluja.

Rekisterinpitäjän työssä käyttämä tietokone on myös suojattu salasanalla (väh. 8 merkkiä, vähintään kolmea erilaista merkkityyppiä).

Opetuspäiväkirjaa säilytetään lukitussa kaapissa.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja luovutetaan:

Googlen gmail –palvelulle jäsenrekisterin ylläpitämiseksi (kotisivukoneen lomakkeet) sekä asiakasviestintään salasanan takana

Holvi–laskutuspalvelulle laskutusta ja kirjanpitoa varten

Perintätoimistolle ainoastaan tarvittaessa maksujen perintää varten

Holvi-verkkokaupalle asiakkaan toimesta, mikäli hän haluaa ostaa palveluja tai tuotteita verkkokaupasta

Zenlerille automatisoitua sähköpostilistaa varten (ainoastaan nimi ja sähköpostiosoite)

Slotti-nettiajanvarausjärjestelmälle, jos asiakas ei ole itse sitä ennen antanut järjestelmään tietojaan, mutta haluaa ajanvarauksensa kyseiseen järjestelmään

Sopimusyrittäjä-laulunopettajalle, jos olet valittuna kyseiselle opettajalle (ainoastaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

8. Henkilötietojen vastaanottajat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella

Googlen gmail –sähköpostipalvelu toimii maailmanlaajuisesti.
Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden
toteuttamiseksi. Googlen oma tietosuoja: https://policies.google.com/privacy?hl=fi

9. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakkaan tiedot pysyvät henkilötietorekisterissä niin kauan, kunnes asiakas itse pyytää tietojen poistamista.

Kirjanpito ja tilitapahtumat säilytetään lainsäädännön määrittelemä vähimmäisaika.

Päiväkirjamerkinnät säilytetään opetussuhteen ajan ja 12 kk opetussuhteen loppumisen jälkeen

10. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tiedotteiden ja markkinoinnin lähetykseen.

Lisäksi asiakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

-saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
-saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat rekisterinpitäjän
käsittelemät henkilötiedot;
-vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen
täydentämistä;
-vaatia henkilötietojensa poistamista;
-saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot
toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse
toimittanut kyseiset henkilötiedot rekisterinpitäjälle (Salir Ateljee Oy)
-vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Salla Valkeapää / Salir Ateljee Oy voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Salla Valkeapää / Salir Ateljee Oy voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse salla.valkeapaa@gmail.com. Rekisteröity
voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Salir Ateljee Oy / Salla Valkeapää

Peltokierrontie 6 A

04330 Lahela

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 26.7.2022.

Riitatilanteet ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.