Ääniateljeen sopimusehdot

Ostaessasi Ääniateljeen palveluita sitoudut aina voimassaoleviin sopimusehtoihin.

Salir Ateljee Oy / ÄÄNIATELJEE Y-tunnus 3185395-4
salla.valkeapaa@gmail.com www.aaniateljee.fi

ÄÄNIATELJEEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 

Sopimuksen osapuolet: palveluntarjoaja/opettaja (Salla Valkeapää/Salir Ateljee Oy) sekä palvelunsaaja/oppilas. Varatessa Ääniateljeen palveluita varaajasta tulee palvelunsaaja. Varatessa Ääniateljeen palveluita hyväksyy palvelunsaaja automaattisesti yleiset sopimusehdot.

Yleiset sopimusehdot toimitetaan asiakkaalle aina ilmoittautumisen ja sopimuksen teon yhteydessä, ja ne näkyvät myös Ääniateljeen sivuilla ja www.aaniateljee.fi.

Nämä sopimusehdot koskevat kaikkien Ääniateljeessa toimivien opettajien palveluita. Opettajat löytyvät sivustolta www.aaniateljee.fi/opettajat.

Yleiset sopimusehdot koskevat yksinlaulu- ja paritunteja, pianotunteja sekä kaikkea ryhmäopetusta. Palvelunsaaja on velvoitettu tutustumaan huolella yleisiin sopimusehtoihin.

Ääniateljeen laskutus tapahtuu sähköpostitse. Jokainen Ääniateljeen opettaja hoitaa itse laskutuksensa oman toiminimensä kautta. Ääniateljeen toimisto välittää laskutustiedot (nimi, posti- ja sähköpostiosoite) opettajalle sen jälkeen, kun koulun lukujärjestys ja opettajavalinnat on tehty.

Mikäli oppilaan maksut ovat myöhässä enemmän kuin 14 päivää, menettää hän tuntinsa siihen saakka, kunnes maksut ovat jälleen kunnossa. Kahden maksumuistutuksen (sähköposti otsikolla Maksumuistutus) jälkeen lasku siirretään perintään. Jokaisesta maksumuistutuksesta peritään 8 € muistutusmaksu sekä toimistomaksu 1,70 €. 

Salir Ateljee OY hoitaa alihankkijoiden laskujen muistutukset ja siirtää tarvittaessa perinnän suoraan ulosottolaitoksen hoidettavaksi.

Palvelunsaaja voi ostaa ennakkoon laulutunteja myös Ääniateljeen Holvi-verkkokaupasta verkkokaupan omien ehtojen mukaisesti.

Laskueräpäivät ovat kuukauden 15. tai viimeinen päivä. Maksuaikatauluista (esimerkiksi osamaksu) sovitaan palveluntarjoajan ja palvelunsaajan kesken. Yksittäiset tunnit laskutetaan toteutuneen tunnin jälkeen tai etukäteen yhteisen sopimuksen mukaan (opettajakohtainen järjestely) tai ne ostetaan verkkokaupasta ennakkoon.

Osamaksu on mahdollista 2-6 erässä (ryhmätunnit 2-4 erässä), tällöin laskutetaan toimistomaksu 1,70 € / maksuerä. Kertamaksu sisältää toimistomaksun.

Tehokursseja (5 tai 10 kertaa) voi maksaa Epassin ja Smartumin kulttuuriedulla. Tehokursseissa pyritään aina ennakkomaksuun, mutta osamaksu on mahdollista tämän puitteissa.

Asiakastiedot kerätään sähköisesti ja jätetään digitaaliseen muotoon kahden salasanan taakse. Tietosuojaselosteessa aiheesta lisää.

Yksittäisen varatun tunnin voi aina perua/siirtää maksutta viimeistään 24 h ennen tunnin alkua. Tämän jälkeen peruutetut tunnit laskutetaan kokonaisuudessaan ja siirretyistä tunneista veloitetaan 20 € lisämaksu mikäli siirto sopii omalle opettajalle.

Verkkokaupasta ennakkoon ostettua tuntia ei voi peruuttaa, mutta sitä voi siirtää yhden kerran viimeistään 24 h ennen tunnin alkua mikäli vapaita aikoja on tarjolla. Huomioi, että opettajalla ei ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta järjestää ylimääräistä aikaa. Helpoiten ajan saa siirrettyä toisen oppilaan poissaoloajalle.

Normaalihintaiset tuntipaketit ovat voimassa seuraavasti:
 
5 kerran tehokurssi 6 viikkoa ja 10 kerran tehokurssi 12 viikkoa. Aika lasketaan ensimmäisestä tunnista eteenpäin.

Lukukausimaksujen oppitunnit otetaan lukukauden puitteissa viikottain (maxi/midi) tai joka toinen viikko (mini). Midi-lukukaudessa voi pitää väliviikkoja, jos tämä sopii omalle opettajalle. Väliviikot tulee olla tällöin tiedossa hyvissä ajoin. Jokaisen lukukauden alkamis- ja loppumispäivämäärä löytyy Ilmoittautuminen-sivulta.

Kampanjahintaisissa tuntipaketeissa on aina kampanjakohtaiset voimassaoloajat sekä muita lisäehtoja, joista mainitaan aina sähköpostissa erikseen tuntiaikoja sovittaessa. Iltatunneista (klo 16 –>) sovitaan aina vakituset ajat. Päivätuntiajat (klo 9-16 välillä) voi kerralla sopia vakituisiksi, mutta ne voi tarvittaessa sopia myös yksitellen aikarajan sisällä mikäli tämä sopii omalle opettajalle. Sovittua tuntia voi siirtää viimeistään 24 h ennen tunnin alkua mikäli opettajalla on tarjota vapaita aikoja. Opettajalla ei ole velvollisuutta eikä aina edes mahdollisuutta järjestää ylimääräistä aikaa.

Lukukausipaketin tunteja ei ole mahdollista siirtää toisiin ajankohtiin. Jos et pääse tunnillesi, voit aina myydä tai lahjoittaa tuntisi toiselle henkilölle. Ilmoita tästä aina opettajallesi.

Omia poissaoloja voi korvata osallistumalla laulun ryhmätunneille. Tämä on suositeltava vaihtoehto, jota kannattaa hyödyntää. Kysy aina palveluntarjoajalta salla.valkeapaa@gmail.com milloin voit mennä, tai omalta opettajaltasi, jos hän ohjaa kyseistä ryhmää.

Duo-opetuksen kohdalla oppilaat sopivat keskenään, lahjoittavatko vai myyvätkö poissa ollessaan oman aikansa muille osanottajille. Duo-opetuksessa ei opettaja ole velvollinen korvaamaan yksittäisten osanottajien sairaspoissaoloja. Aikoja ryhmän sisällä ei voi siirtää toiseen ajankohtaan. Ryhmä voi halutessaan vaihtaa tuntiaikaa viimeistään 24 h ennen tunnin alkua, mikäli opettajalla on tarjota vapaita aikoja. Opettaja ei ole velvollinen järjestämään ylimääräistä aikaa.

Laulun ryhmätunteja ei voi peruuttaa tai siirtää. Nämäkin tunnit voi halutessaan lahjoittaa/myydä eteenpäin, jos itse ei pääse tunnille. Jos sinulle tulee ylitsepääsemätön este useammalle ryhmätunnille, voit anoa palveluntarjoajalta salla.valkeapaa@gmail.com YHTÄ osallistumiskertaa toiseen ryhmään. Lupa myönnetään harkinnanvaraisesti.

Opettajan peruttamat tunnit (sairastumis-, opiskelu-, muut työ- tai perhesyyt) siirretään aina myöhempään, yhdessä sovittavaan ajankohtaan. On mahdollista, että opettajalla on joskus sijainen.

Sairaana ei koskaan saa tulla tunnille. Toipilaana saa tulla, mikäli puheääni on kohtalainen. Pieni sairastumisen jälkeinen käheys, limaisuus tai yskäisyys ei haittaa. Kolme päivää taudin puhkeamisen jälkeen on minimiaika olla poissa laulutunneilta. Tuntien ottaminen etäyhteydellä on mahdollista. Sovi etätunneista hyvissä ajoin ennakkoon opettajasi kanssa.

Tunneilla käytettävät nuotit ovat oppilaan vastuulla: Paras tapa on pitää aina kaksia nuotteja mukana tunnilla, toisia itselle ja toisia opettajalle. Tämä sujuvoittaa tunnin kulkua. Netistä löytyy laulujen sanoja sointumerkkeineen, ja opettajalta saa jossain määrin nuotteja lainaan (nuotit tulee palauttaa viimeistään lukukauden lopussa, edes kopioita ei saa omaksi), mutta kannattaa huomioida, että mahdollinen kopioiminen kesken tunnin vie tuntiaikaa huomattavasti. Kirjastossa kannattaa vierailla musiikkiosastolla ja lainata mieluisia nuotteja. Opettaja antaa myös suosituksia sopivien nuottivihkojen ostamisesta/lainaamisesta.

Lukukausimaksu sisältää laulutuntien (15/11/8 kpl) lisäksi yhden luokkatunnin (laulun harjoittaminen ammattipianistin ja useamman laulunopettajan kera yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa) sekä (vapaaehtoisen) matineaesiintymisen kevät-/joululaulajaistapahtumassa. Tapahtuma kustantaa yhden lukukausimaksujen oppitunnin verran.

Oppilaspaikkoja jaettaessa etusijalla ovat aina paketit isoimmasta pienimpään. Ensisijaisesti oppilaspaikat jaetaan täyden lukukauden (15 kertaa + luokkatunti&laulajaiset) varanneille, jäljelle jääneet oppilaspaikat jaetaan pienemmän lukukauden/tehokurssin valinneille.

Sopimus muodostuu ilmoittautumishetkellä. Sopimuksen voi perua 14 päivän kuluttua sopimuksen syntymisestä (ilmoittautumislomakkeen lähettämisestä tai sähköpostitse tehdystä ilmoittautumisesta). Tällöin mahdollisesti jo toteutuneet tunnit laskutetaan listahinnan mukaisesti. www.aaniateljee.fi/hinnasto

Sopimuksen purusta määräajan (14 päivää) jälkeen peritään 90 € sakkomaksu (ryhmäopetuksessa sakkomaksu 50 €), mahdolliset jo toteutuneet tunnit laskutetaan listahinnan mukaisesti ja laskuun lisätään toimistomaksu 1,70 €.

Ryhmäopetuksessa yksittäisen kerran hinta on 20 € (alkeis- ja alkeisjatkoryhmä) tai 23 € (yksinlauluryhmä).

Ääniateljee (Salir Ateljee Oy) pidättää oikeuden yleisten sopimusehtojen muutoksiin. Sopimusehdot löytyvät aina osoitteesta www.aaniateljee.fi/sopimusehdot

Sopimusehdot päivitetty (perinnän sekä lukukausimaksujen sisältöjen selkeytys) 23.2.2024

Salla Valkeapää / Salir Ateljee Oy 3185395-4
salla.valkeapaa@gmail.com